Zoeken naar algemene voorwaarden administratiekantoor

 
algemene voorwaarden administratiekantoor
Algemene voorwaarden - Nic-Jan Schrier Administratieve Diensten, Administratiekantoor, Financiële Administraties, Salarisadministratie, Boekhouding, Salarisverwerking, Loon-en personeelsadvies.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload via de website van opdrachtnemer: www.nic-jan.nl. Artikel 17 - Toepasselijk recht en forumkeuze. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij een andere rechter dwingendrechtelijk van toepassing is. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen. Nic-Jan, Schrier, administratieve, diensten, administratiekantoor, dienstverlening, kleisteen, boekhoudsoftware, loonpro, salarissoftware, boekhouding, loonadministratie, financiële administraties, loon-en personeelsadvies, on-line boekhoudpakket, boekhoudsystemen, startersbegeleiding, ondernemersplan, kredietaanvragen, bedrijfsadministratie, bedrijfsstrategie, burgh-haamstede, renesse, westerschouwen, noordwelle, serooskerke, scharendijke, brouwershaven, kerkwerve, zonnemaire, noordgouwe, dreischor, zierikzee, nieuwerkerk, sirjansland, oosterland, bruinisse, kamperland, kortgene, wissekerke, goes, middelburg, vlissingen, domburg, westkapelle, heinkenszand, veere, ouddorp, stellendam, schouwen-duiveland, westenschouwen. Lees meer
mkb brandstof
Algemene voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen par-tijen van kracht, voorzover hier niet schriftelijk van is afgeweken. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen.:
administratiekantoor dordrecht
Algemene voorwaarden - Administratiekantoor Egging.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan Administratiekantoor Egging, alsmede op alle aanbiedingen offertes die op zodanige opdrachten betrekking hebben. 2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige opdrachten van de opdrachtgever aan Administratiekantoor Egging, alsmede op alle toekomstige aanbiedingen offertes die op zodanige opdrachten betrekking hebben.
administratiekantoor mkb
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden - Administratiekantoor F.M.P. Stelten.
Deze algemene voorwaarden zullen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13034552. Geschillen tussen Opdrachtgever en Stelten, welke niet opgelost kunnen worden door overleg tussen dan wel bemiddeling, zullen voorgelegd worden aan de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. Kosten gemaakt voorvloeien uit het overleg dan wel bemiddeling worden door ieder partij zelf gedragen. 2022 Administratiekantoor F.M.P.
jens.nl
algemene voorwaarden administratiekantoor wedeve.
ALGEMENE LEVERINGS, BETALINGS EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR WEDEVÉ. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen.: de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert.;
administratiekantoor den haag
Algemene Voorwaarden Gestion Administratiekantoor - Administratiekantoor Gestion. close. chevron-down. bars. angle-double-up. lock. linkedin. facebook. pinterest. youtube. rss. twitter. instagram. facebook-blank. rss-blank. linkedin-blank. pinterest. yout
De Algemene Voorwaarden voor Administratiekantoor Gestion. Artikel 1 - Algemeen. 1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder.: a Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.; b Opdrachtnemer: de natuurlijk persoon die lid is van het Register Belastingadviseurs, of de rechtspersoon waarvan één of meer bestuurders lid zijn van het Register Belastingadviseurs.
adviesbureau
Algemene Voorwaarden - Administratiekantoor Stylan.
Home Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden Ad56Rt 2018-02-21T21:35:2000:00.: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Administratiekantoor Stylan B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder.: Administratiekantoor Stylan B.V, vertegenwoordigd door mevrouw P. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
consultancy
Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel - Administratiekantoor Van Bavel.
6.3 De opdrachtgever is jegens Administratiekantoor Van Bavel de door Administratiekantoor Van Bavel gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtgever en Administratiekantoor Van Bavel met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
https://www.openmakelaars.nl/wonen/object/walstraat-87-2-arnhem/
ALGEMENE VOORWAARDEN - De Digitale Boekhouders.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.
bouwbedrijf
Algemene voorwaarden Administratiekantoor van Kleef.
Facturatie in en verkoop. Administratiekantoor Van Kleef B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Administratiekantoor Van Kleef B.V. Artikel 1 Algemeen. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder.: A opdrachtgever: De partij die opdracht geeft.
algemene voorwaarden administratiekantoor
Algemene voorwaarden Administratiekantoor Meierijstad.
ALGEMENE LEVERINGS, BETALINGS EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIE EN BELASTINGDESKUNDIGE ADMINISTRATIEKANTOOR MEIERIJSTAD. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
Algemene voorwaarden - Administratiekantoor DueD.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder.: het Administratiekantoor DueD, vertegenwoordigd door mevrouw S.D. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. alle werkzaamheden die opdrachtnemer in het kader van een opdracht verricht, zoals onder meer.:

Contacteer ons